Želiš postati volonter ili donirati pomoć? Volontiraj ili Doniraj

Blog

Akcije

Edukativno-preventivna akcija: Stradavanje djece od dehidracije u vozilima

Edukativno-preventivna akcija: Stradavanje djece od dehidracije u vozilima

Djelatnici i volonteri Gradskog društva Crvenog križa Nova Gradiška sudjelovali su zajedno sa službenicima Policijske postaje Nova Gradiška u provođenju edukativno-preventivne akcije : Stradavanje djece od dehidracije u vozilima. Druženjem i razgovorom sa građanima Nove Gradiške te podjelom prigodnih letaka nastojalo se osvijestiti opasnost od izlaganja djece suncu i visokim temperaturama u vozilima te rizicima od dehidracije i neželjenim posljedicama koje mogu nastati.

Nova Gradiška, 28.07.2021.