Želiš postati volonter ili donirati pomoć? Volontiraj ili Doniraj

Blog

Akcije

Podjela isušivača

Podjela isušivača

Nakon nevremena i obilnih padalina koje su 16.07.2021. pogodili područje grada Nova Gradiška te dijelove općina Cernik i Rešetari, Gradsko društvo Crvenog križa Nova Gradiška u koordinaciji sa stožerom Civilne zaštite grada Nova Gradiška i predstavnicima općina podijelilo je ugroženim građanima isušivače kako bi im pomogli sanirati štetu na materijalnim objektima, stanovima i podrumima.

Nova Gradiška, 20.07.2021.