Želiš postati volonter, donirati pomoć ili postati član HCK? Volontiraj / Doniraj / Postani član

Humanitarni paket za Slavoniju i Pounje

Humanitarni paket za Slavoniju i Pounje

Fond europske pomoći za najpotrebitije


12. ožujka 2014. godine stupila je na snagu Uredba Europskog parlamenta i Vijeća Europske unije kojom se uspostavlja Fond europske pomoći za najpotrebitije (Fond). Fond je uspostavljen za razdoblje od 1. siječnja 2014. do 31. prosinca 2020. godine, a u navedenom razdoblju Republika Hrvatska na raspolaganju ima sredstva u iznosu od 36,6 milijuna eura.
Cilj Fonda je promicanje socijalne kohezije i socijalne uključenosti pridonoseći smanjenju siromaštva, posebice teških oblika siromaštva poput dječjeg siromaštva, beskućništva i nedostatka hrane. Putem Fonda se pruža nefinancijska pomoć najpotrebitijim osobama, poput hrane i osnovne materijalne pomoći (kao što su odjeća, higijenski proizvodi, školski pribor i slično) te aktivnosti socijalnog uključivanja usmjerene na najpotrebitije osobe. S obzirom da je Fond komplementaran Europskom socijalnom fondu (ESF), Republika Hrvatska je odlučila usmjeriti se na pružanje nefinancijske pomoći, dok će se aktivnosti socijalnog uključivanja financirati iz ESF-a.


Fond europske pomoći za najpotrebitije zamjenjuje dosadašnji Program raspodjele hrane najsiromašnijima, uspostavljen još 1987. godine u okviru Zajedničke poljoprivredne politike, a kroz koji su se distribuirali prehrambeni viškovi najsiromašnijima. S obzirom na rastuću stopu siromaštva u cijeloj Europskoj uniji, Fondu su dodijeljena veća financijska sredstva te je proširen na način da osim raspodjele hrane sada uključuje i raspodjelu osnovne materijalne pomoći te financiranje aktivnosti socijalne uključenosti.

U procesu pripreme Operativnog programa za hranu i/ili osnovnu materijalnu pomoć 2014.-2020 za Republiku Hrvatsku (Operativni program), sukladno načelu partnerstva i u svrhu osiguravanja učinkovitog odgovora na potrebe najugroženijih osoba, održane su uže i šire partnerske konzultacije sa predstavnicima drugih relevantnih ministarstava i Vladinih ureda, regionalnih i lokalnih vlasti, institucija socijalne skrbi, predstavnicima organizacija civilnog društva, vjerskih organizacija i međunarodnih organizacija te predstavnicima akademske zajednice, od kojih mnogi predstavljaju ključne dionike u području pružanja humanitarne pomoći. Operativni program predstavlja osnovni strateški dokument za korištenje i provedbu Fonda, kojim će se osigurati hrana u obliku obroka ili paketa s hranom te higijenski proizvodi, školski pribor i školska sportska oprema najpotrebitijim osobama. Europska komisija odobrila je Operativni program 18. prosinca 2014. godine.
Vlada Republike Hrvatske je dana 16. srpnja 2015. godine na 237. sjednici usvojila dvije Odluke važne za upravljanje i korištenje Fonda europske pomoći za najpotrebitije – Odluku o potvrđivanju Operativnog programa za hranu i/ili osnovnu materijalnu pomoć za razdoblje 2014. – 2020. te Odluku o tijelima u Sustavu upravljanja, provedbe i kontrole korištenja Fonda europske pomoći za najpotrebitije u okviru Operativnog programa za hranu i/ili osnovnu materijalnu pomoć za razdoblje 2014. – 2020.

Sustav upravljanja, provedbe i kontrole korištenja Fonda europske pomoći za najpotrebitije prati sustav koji je uspostavljen za korištenje ESF-a, te Ministarstvo socijalne politike i mladih ima ulogu Posredničkog tijela, dok Ministarstvo rada i mirovinskog sustava ima ulogu Upravljačkog tijela.

Nakon uspješno provedena dva projekta u protekle 3 godine, trenutno smo u pripremi za provođenje novog projekta kao partneri GDCK „Županje“ koja je nositelj projekta.