Želiš postati volonter, donirati pomoć ili postati član HCK? Volontiraj / Doniraj / Postani član

Humanitarna pomoć/skladište

Humanitarna pomoć/skladište

GDCK Nova Gradiška sukladno Zakonu o humanitarnoj pomoći (NN 128/10) pruža humanitarnu pomoć na području grada Nova Gradiška i pripadajućih 10 općina.


Pomoć se pruža:
• socijalno-ugroženim osobama prema posebnim propisima;
• žrtvama prirodnih i drugih katastrofa;
• osobama čiji prihod ne prelazi razinu nacionalnog praga siromaštva;
• iznimno i u hitnim slučajevima korisnicima koji se nađu u teškoj materijalnoj situaciji, a koji ne ostvaruju ili su u očekivanju rješenja u nadležnim institucijamaHumanitarna djelatnost usmjerena je na prikupljanje materijalnih i financijskih dobara namijenjenih socijalno osjetljivim skupinama s ciljem podmirivanja osnovnih životnih potreba, pri čemu se misli na poboljšanje kvalitete života, zdravlja, smještaja stanovanja, prehrane, uvjeta školovanja i drugu pomoć koja se po svojoj naravi može smatrati humanitarnom.


SKLADIŠTE
Podjela rabljenje odjeće i obuće je svaki petak od 8-12h.