Želiš postati volonter, donirati pomoć ili postati član HCK? Volontiraj / Doniraj / Postani član

Pomoć u kući

Pomoć u kući

Program je namijenjen odraslim, starim i nemoćnim osobama koje su nesposobne za samostalan život i koje zbog promjena u zdravstvenom stanju ne mogu same zadovoljiti osnovne životne potrebe niti joj tu pomoć mogu osigurati članovi obitelji.
U suradnji sa Centrom za socijalnu skrb i uz financijsku potporu Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku nastaviti sa provođenjem socijalnih programa pomoći i njege u kući.

Pokazalo se da je najbolja pomoć nemoćnim osobama i osobama u trećoj životnoj dobi ona pomoć koja se pruža u samome domu. Ova je pomoć ujedno najhumanija i najjeftinija. Naše Gradskog Društva Crvenog križa Nova Gradiška ima dvadeset godišnje iskustvo u pružanju pomoći i njege u kući. Pomoć ćemo osigurati putem profesionalno zaposlenih djelatnika i volontera prema potrebi, ovisno o broju korisnika. Pomoć u kući ćemo provoditi kroz slijedeće aktivnosti:

- pomoć u nabavci prehrambenih namirnica,
- pomoć u higijeni i održavanju stana,
- pomoć u vidu opće njege korisnika,
- pomoć u pripremanju laganih obroka,
- ostvarivanje statusnih prava korisnika,
- pratnje korisnika do liječnika i nabavka lijekova
- uređenje prostora i okoliša u kojem korisnik živi.
- i druge vidove pomoći.Program pomoć i njega u kući starim i nemoćnima nastojat ćemo proširiti u suradnji sa drugim institucijama i ustanovama kako bi obuhvatili što veći broj korisnika u potrebi.