Želiš postati volonter, donirati pomoć ili postati član HCK? Volontiraj / Doniraj / Postani član

Služba traženja

Služba traženja

Služba traženja jedna je od najstarijih djelatnosti Hrvatskog Crvenog križa. Aktivnosti Službe traženja provode se od 1878., otkada djeluje i Crveni križ na ovim prostorima.
Služba traženja ili aktivnosti na obnavljanju obiteljskih veza predstavljaju opći pojam koji obuhvaća niz radnji čiji je cilj sprečavanje razdvajanja i nestanka osoba, održavanje kontakata između članova obitelji te rasvjetljavanje sudbine osoba koje se vode kao nestale.

Rad Službe traženja temelji se na Ženevskim konvencijama, njihovim Dopunskim protokolima, rezolucijama međunarodnih konferencija Crvenog križa i Crvenog polumjeseca o nestalim osobama, Strategiji obnavljanja obiteljskih veza Međunarodnog pokreta Crvenog križa i Crvenog polumjeseca (2008. - 2018.), Zakonu o Hrvatskom Crvenom križu (NN 71/2010), te Pravilniku o Službi traženja Hrvatskog Crvenog križa (NN 52/07).

Zadaća Službe traženja je izvješćivanje o žrtvama oružanih sukoba i provođenje postupaka traženja nestalih osoba te omogućavanje uspostavljanja što bržeg kontakta među razdvojenim članovima obitelji.
Rad Službe traženja Hrvatskog Crvenog križa još uvijek je najvećim dijelom usmjeren na traženja osoba nestalih u Domovinskom ratu, ali obuhvaća i traženja vezana uz oružane sukobe u svijetu (npr. Bosni i Hercegovini, Kosovu, kao i traženja vezana uz Drugi svjetski rat).

Služba traženja pruža usluge obnavljanja obiteljskih veza i različitim kategorijama migranata (npr. tražiteljima azila, žrtvama trgovanja ljudima i dr.). Pomaže u obnavljanju obiteljskih veza osoba razdvojenih zbog prirodnih katastrofa kao i članovima obitelji koji su izgubili kontakt uslijed drugih situacija koje zahtijevaju humanitarno djelovanje.

Nacionalni ured Službe traženja Hrvatskog Crvenog križa provodi aktivnosti na obnavljanju obiteljskih veza surađujući na međunarodnom planu sa službama traženja drugih nacionalnih društava Crvenog križa i Crvenog polumjeseca, Međunarodnim odborom Crvenog križa, Međunarodnom službom traženja u Arolsenu.

Suradnja se ostvaruje i s državnim tijelima, institucijama, udrugama i drugim društvenim subjektima u Republici Hrvatskoj koji u okviru svog djelokruga rada mogu pružiti određene informacije kako bi se traženje moglo uspješno obaviti.

Hrvatski Crveni križ je razvio svoju mrežu Službi traženja koje djeluju na svim razinama svog organizacijskog ustroja na području Republike Hrvatske, a usluge Službe traženja dostupne su svakom građaninu u mjestu u kojem živi.

Služba traženja Hrvatskog Crvenog križa pruža usluge obnavljanja obiteljskih veza i pomaže članovima obitelji ponovno uspostaviti kontakt nakon što su se razdvojili uslijed oružanih sukoba, katastrofa, migracija ili drugih situacija koje zahtijevaju humanitarno djelovanje.

Služba traženja Hrvatskog Crvenog križa dio je jedinstvene mreže „Obiteljskih veza“ (uz Središnju agenciju za traženje, službe traženja u delegacijama Međunarodnog odbora Crvenog križa i službe traženja nacionalnih društava) te surađuje s različitim sastavnicama ove mreže kako bi razdvojenim članovima obitelji omogućili obnavljanje obiteljskih veza, razmjenu vijesti među članovima obiteljima i rasvijetlili sudbinu osoba koje se vode kao nestale.


Kako Vam možemo pomoći?


PORUKA CRVENOG KRIŽA – u situacijama kada uobičajena sredstva komunikacije nisu u funkciji uslijed ratnih sukoba, katastrofa ili migracija, porukom Crvenog križa mogu se razmijeniti obiteljske vijesti s članovima obitelji. Korištenjem svjetske mreže službi traženja, poruka Crvenog križa može se isporučiti u bilo kojoj zemlji u svijetu.

ZAHTJEV ZA TRAŽENJE – ako ste zbog oružanog sukoba i drugih situacija nasilja, prirodnih nepogoda, migracija ili drugih situacija koje zahtijevaju humanitarno djelovanje, izgubili kontakt sa članovima obitelji i ne znate gdje se oni nalaze, te ste iscrpili sve uobičajene načine za uspostavljanje kontakta, možete pokrenuti zahtjev za traženje. Prilikom pokretanja zahtjeva za traženje potrebno je navesti minimum osobnih podataka o članu obitelji kojeg tražite kao što su: puno ime i prezime, datum i mjesto rođenja, ime i prezime roditelja, posljednja poznata adresa, datum i mjesto posljednjeg kontakta ili vijesti o njemu, te okolnosti nestanka.

POTVRDE O ZAROBLJENIŠTVU – osobama koje je Međunarodni odbor Crvenog križa (ICRC) posjećivao dok su bile zatočene/zarobljene, pomažemo u ishođenju potvrde o zatočeništvu.

Usluge Službe traženja Hrvatskog Crvenog križa su besplatne.

Sve informacije smatramo povjerljivima i ne dajemo ih drugima bez odobrenja tražitelja.

Informacije o nestalim osobama

Rad Službe traženja Hrvatskog Crvenog križa još je uvijek najvećim dijelom usmjeren na traženja osoba nestalih u Domovinskom ratu, ali obuhvaća i traženja vezana uz oružane sukobe u svijetu, uključujući i pitanja u vezi Drugog svjetskog rata (provjere i izdavanje potvrda o vremenu provedenom u zarobljeništvu i internaciji) te osobe razdvojene tijekom migracija.

Oružani sukob u Republici Hrvatskoj (1991. – 1995.)
U Hrvatskom Crvenom križu može se pokrenuti zahtjev za traženje osoba nestalih tijekom Domovinskog rata u Republici Hrvatskoj (1991. – 1995.). Popis osoba nestalih tijekom tog razdoblja objavljen je 2015. u četvrtom izdanju Knjige osoba nestalih na području Republike Hrvatske koja je rezultat zajedničkog rada Hrvatskog Crvenog križa, Međunarodnog odbora Crvenog križa, Uprave za zatočene i nestale Ministarstva branitelja, Crvenog krsta Srbije i Komisije Vlade Republike Srbije za nestala lica.

Podaci o osobama čiji je nestanak povezan s oružanim sukobom u Republici Hrvatskoj redovito se ažuriraju i mogu se pretraživati na stranici Međunarodnog odbora Crvenog križa.
Na popisu se nalaze imena 2057 osoba. Za 1653 osobe još uvijek je otvoren zahtjev za traženje, a za 404 osobe je otvoren zahtjev za traženje posmrtnih ostataka (podaci od 01. kolovoza 2017.).

Podaci o nestalima – ostali konteksti
Podaci o osobama nestalima uslijed drugih okolnosti (sukobi u BiH i na Kosovu i dr.) mogu se pretraživati na stranici Međunarodnog odbora Crvenog križa.

Osobe razdvojene duž migrantske rute prema Europi
Brojne obitelji migranata na putu prema Europi izgubile su kontakt sa svojim članovima obitelji i obraćaju se službama traženja društava Crvenog križa i Crvenog polumjeseca za pomoć u pronalaženju svojih članova obitelji. Na stranici Međunarodnog odbora Crvenog križa objavljuju se fotografije osoba koje su pokrenule zahtjev za traženje svojih članova obitelji kako bi se obiteljima pružila mogućnost da na aktivan način sudjeluju u traženjima svojih najmilijih.
Na stranici Trace the Face mogu se pretraživati objavljene fotografije tražitelja.