Želiš postati volonter, donirati pomoć ili postati član HCK? Volontiraj / Doniraj / Postani član

Volonteri

Volonteri

Volontiranje je dobrovoljno ulaganje osobnog vremena, truda, znanja i vještina kojima se obavljaju usluge ili aktivnosti za dobrobit druge osobe ili za zajedničku dobrobit, a obavljaju ih volonteri bez postojanja uvjeta isplate novčane nagrade ili potraživanja druge imovinske koristi za obavljeno volontiranje (Zakon o volonterstvu NN 58/07 i 22/13).


Vrste volontiranja


• Dugotrajno volontiranje je ono koje volonter obavlja redovito i kontinuirano, na tjednoj osnovi u razdoblju od najmanje tri mjeseca bez prekida
• Kratkotrajno volontiranje je ono koje volonter obavlja jednokratno ili povremeno u vremenski ograničenom trajanju
• Volontiranje u kriznim situacijama je volontiranje koje volonter obavlja u situacijama koje nalažu hitnost i u izvanrednim društvenim situacijama
Volontiranje čini samu srž izgradnje zajednice. Volontiranjem se promiče povjerenje i uzajamnost. Ljude se potiče da budu odgovorni građani i osigurava im se okolina u kojoj mogu učiti o dužnostima demokratskog uključivanja u život zajednice. (Strategija razvoja volonterstva Hrvatskog Crvenog križa, 2017.)
Volonteri Hrvatskog Crvenog križa su osobe koje dobrovoljno ulažu svoje vrijeme, trud, znanje i vještine u aktivnosti Crvenog križa za opću dobrobit ili dobrobit druge osobe, bez postojanja uvjeta isplate novčane naknade ili potraživanja druge imovinske koristi za obavljeno volontiranje (Statut Hrvatskog Crvenog križa (NN 56/2016)).

Volonter je fizička osoba koja volontira u Republici Hrvatskoj ili u inozemstvu, sukladno važećim nacionalnim i međunarodnim propisima.
Volonteri mogu biti i osobe mlađe od 18 godina.

Također, maloljetna osoba mlađa od 15 godina života može biti uključena u volonterske aktivnosti uz uvjete propisane Zakonom o volonterstvu NN 58/07 i 22/13.

Volonteri Hrvatskog Crvenog križa razvrstavaju se u dvije kategorije: volonter specijalist i spontani volonter.

Volonter specijalist je osoba koja je iskazala interes za volontiranje u određenom području djelovanja Crvenog križa, prošla edukaciju i stekla specifična znanja i vještine.

Spontani volonter je osoba koja se jednokratno uključuje u aktivnosti u slučaju potrebe za volonterskim radom prilikom djelovanja u kriznim situacijama ili organizaciji akcija širih razmjera a koje su kratkog trajanja. Spontani volonteri nisu obvezni prolaziti posebnu edukaciju, ali se moraju registrirati u bazu volontera prije, tijekom ili nakon izvršene aktivnosti.
Korporativno volontiranje (corporate volunteering) je izraz društveno odgovornog poslovanja i podrazumijeva svako poslodavčevo poticanje zaposlenika na volontiranje u neprofitnim organizacijama. Korporativno volontiranje definirano je kao društveno odgovorno poslovanje koje izgrađuje i povezuje poduzeća, zaposlenike i zajednicu (Volonterski Centar Zagreb, 2017.)

Ulaganje u zajednicu korporativnim volontiranjem, odnosno volontiranjem zaposlenika određene tvrtke ili organizacije u Hrvatskom Crvenom križu, osim razvoja filantropije te socijalnih i društvenih učinaka, ostvaruje se pozitivan utjecaj i zajednička vrijednost za poduzetništvo jačanjem tima, razvojem osjećaja uključenosti, pripadnosti i samoaktualizacije zaposlenika.

Osim neponovljivog iskustva, tvrtke koje se uključe u programe korporativnog volontiranja Hrvatskog Crvenog križa dobit će: kratki tečaj prve pomoći, volontersku knjižicu za svakog zaposlenika, zajedničku fotografiju, zahvalnicu, tekst o provedenoj aktivnosti u godišnjaku Hrvatskog Crvenog križa i članak službenim stranicama organizacije.


Organizacija rada

Rad s volonterima ulazi u menadžment ljudskih resursa. Budući da je volonterstvo poseban oblik suradnika, motivacija volontera drugačija je od motivacije zaposlenih osoba i njihov rad donosi dodatne vrijednosti kvaliteti projekata i programa.

Hrvatski Crveni križ osigurava pravilnu pripremu volontera, pružajući volonterima relevantne i pravovremene informacije, treninge i opremu, povratnu informaciju o obavljenom poslu te adekvatnu zaštitu i sigurnosne mjere. Osigurava svoje volontere od nesretnog slučaja i pruža im primjerenu psihosocijalnu podršku kada za to postoji potreba.

Organizacija rada volontera Hrvatskog Crvenog križa predložena je Strategijom razvoja volonterstva Hrvatskog Crvenog križa i pripadajućim Operativnim planom. Cilj Strategije je dati okvire i mehanizme za rad s volonterima kako bi ujednačili pristup volonterima i načine vođenja volontera u svakodnevnom radu ali i u kriznim situacijama.
Organizacija rada volontera Hrvatskog Crvenog križa definirana je Pravilnikom o volontiranju u Hrvatskom Crvenom križu te uvažava predložene Smjernice za volontiranje IFRC-a.