Želiš postati volonter ili donirati pomoć? Volontiraj ili Doniraj

Blog

Akcije

Svjetski dan Crvenog Križa obilježen druženjem s građanima

Svjetski dan Crvenog Križa obilježen druženjem s građanima

Povodom obilježavanja Svjetskog dana Crvenog križa u ponedjeljak 08.05.2023.g. djelatnici GDCK Nova Gradiška na štandu u centru grada organizirali su druženje sa građanima uz promociju svojih aktivnosti i prigodnih letaka i brošura te smo i na taj način podsjetili na veliku ulogu Crvenog križa u mnogim aktivnostima od humanitarnih, preko zdravstvenih i socijalnih do javnih ovlasti u sklopu Civilne zaštite i službe traženja.