Želiš postati volonter ili donirati pomoć? Volontiraj ili Doniraj

Blog

Akcije

Izložba učeničkih radova – Mjesec borbe protiv ovisnosti

Izložba učeničkih radova – Mjesec borbe protiv ovisnosti

U petak 09.12.2022.g. u OŠ “Ljudevit Gaj” u Novoj Gradiški održana je prezentacija učeničkih radova likovnih i dramskih na temu borbe protiv ovisnosti u sklopu aktivnosti koje provodi Gradsko društvo Crvenog križa Nova Gradiška u suradnji sa osnovnim i srednjim školama na našem području. Cilj nam je senzibilizirati posebno djecu i mlade o opasnostima i šteti koju izaziva ovisnost kao jedan velik javno zdravstveni i socijalni problem s posebnim naglaskom na sve veću prisutnost ovisnosti modernog doba poput interneta , kladionica , video igara, ali i ovisnostima o drogi i alkoholu.