Želiš postati volonter ili donirati pomoć? Volontiraj ili Doniraj

Blog

Akcije

Ukrajinska kriza

Ukrajinska kriza

Gradsko društvo Crvenog križa Nova Gradiška poziva osobe iz Ukrajine koje su ušle u Hrvatsku i smještene su u privatnom aranžmanu na području grada Nova Gradiška i okolnih općina kao i osobe kod kojih su raseljene osobe smještene, da se jave u prostorije Crvenog križa, Miroslava Kraljevića 6, Nova Gradiška ili na broj telefona 035/364-550 i 363-888 kako bi ih se evidentiralo te im se osigurala potrebna humanitarna i psihosocijalna pomoć te ih se uputilo u njihova prava. Svima će biti osigurana kontinuirana humanitarna pomoć u hrani, higijeni i odjeći kao i psihosocijalna pomoć i usluge Službe traženja.