Želiš postati volonter ili donirati pomoć? Volontiraj ili Doniraj

Blog

Akcije

Svjetski dan zdravlja

Svjetski dan zdravlja

Upravo u prostorijama Gradskog društva Crvenog križa Nova Gradiška povodom Svjetskog dana zdravlja održano je predavanje na temu “Psihičke tegobe i bolesti osoba treće životne dobi – iskustva i pristup”, a predavač je bio dr. Igor Ferenčina – psihijatar. Predavanju su prisustvovali svi koji su u izravnom doticaju sa osobama treće životne dobi poput domova za stare i nemoćne, udomiteljskih obitelji i onih koji rade ili pomažu bilo profesionalno ili volonterski.