Želiš postati volonter ili donirati pomoć? Volontiraj ili Doniraj

Blog

Akcije

Solidarnost na djelu

Solidarnost na djelu

Od 04.10.2021. do 10.10.2021. traje akcija „Solidarnost na djelu“ . Vaš dar za potrebite možete donirati u našu košaru u sklopu trgovačkog centra Kaufland. Hvala Vam na Vašoj velikodušnosti!