Želiš postati volonter ili donirati pomoć? Volontiraj ili Doniraj

Blog

Akcije

Program zapošljavanja žena u općinama Davor, Dragalić i Vrbje II – Završna konferencija

Program zapošljavanja žena u općinama Davor, Dragalić i Vrbje II – Završna konferencija

U utorak 01.03.2022. u restoranu Dukat održana je završna konferencija projekta.

OSTVARENI REZULTATI PROJEKTA

✔️ Projekt je trajao 18 mjeseci i obuhvaćao je 405 krajnjih korisnika
✔️ Podijeljeno je ukupno 4 176 paketa higijenskih i kućanskih potrepština krajnjim korisnicima
✔️ 60 žena je steklo 12 mjeseci radnog iskustva i nova znanja te radne sposobnosti koje će im omogućiti lakše daljnje zapošljavanje
✔️ Informirana javnost putem 3 novinska članka, 6 radio objava, mjesec dana oglašavanja vijesti o projektu u vidu bannera – a na 3 novinska web portala na početku i 3 na kraju projekta
✔️ Mjesec dana oglašavanja vijesti u vidu banner-a na svijetlećem display-LED panou, za početak, sredinu i završetak projekta
✔️ Dva novinska članka za uvodnu i dva za završnu tiskovnu konferenciju u dva lokalna tiska u mjesečnom izdanju i u godišnjaku.
✔️ Prijavitelj pozitivno utječe na izgradnju i jačanje ljudskih potencijala na lokalnom tržištu rada
✔️ Dugoročne pozitivne promjene u smislu poticanja socijalne inkluzije ranjivih skupina društva
✔️ Prijavitelj projekta je u suradnji s partnerima promicao dobro upravljanje, transparentnost, odgovornost i pravovremeno obavljanje poslov