Želiš postati volonter ili donirati pomoć? Volontiraj ili Doniraj

Blog

Akcije

Prezentacija našeg rada u sklopu partnerstva Civilne zaštite

Prezentacija našeg rada u sklopu partnerstva Civilne zaštite

U petak 24.11.2023.g. u Starom Petrovom Selu i u Davoru smo prezentirali naš rad i opremu u sklopu partnerstva Civilne zaštite.