Želiš postati volonter ili donirati pomoć? Volontiraj ili Doniraj

Blog

Akcije

Predavanje – Psihosocijalni tretman ovisnika u terapijskoj zajednici – Iskustva

Predavanje – Psihosocijalni tretman ovisnika u terapijskoj zajednici – Iskustva

U organizaciji Koordinacijskog tijela za prevenciju ovisnosti  grada Nova Gradiška okupili su se njegovi članovi i stručnjaci koji se bave prevencijom, liječenjem i rehabilitacijom bolesti ovisnosti .

NOVA GRADIŠKA, 27. lipnja 2022. – Povodom   Međunarodnog dana  borbe protiv zlouporabe  droga i nezakonitog prometa drogama, koji se obilježava 26. lipnja, u organizaciji Koordinacijskog tijela za prevenciju ovisnosti  grada Nova Gradiška,  danas je  u prostorijama Crvenog križa njegov ravnatelj Dario Pauković održao predavanje  na temu „Psihosocijalni tretman ovisnika u terapijskoj zajednici  –  Iskustva“. Okupili su se članovi gradskog Koordinacijskog tijela za prevenciju ovisnosti i stručnjaci koji se bave prevencijom, liječenjem i rehabilitacijom bolesti ovisnosti. 

   Dario Pauković bio  je prava osoba za razgovor o toj temi jer  je 21 godinu direktno radio na terapijskom programu sa  ovisnicima u  Zajednici „Susret“ u terapijskom centru  Ivanovac. 

Namjera je  bila da  sa  svojim iskustvima  upoznam  stručnjake  koji rade na ovisnosti, prije svega mislim na članove  gradskog Koordinacijskog tijela našega grada. Neki su čuli, a neki i posjetili terapijske zajednice   i nešto saznali i tretmanu ovisnika u njima. Danas sam ih  o tome  pobliže upoznao jer sam  21 godinu direktno radio  s ovisnicima i susretao razne situacije, ljudske i životne sudbine. Govorio sam  o  razlici između psihosocijalnog tretmana u civilnom sektoru putem udruga koje imaju  svoje Zajednice   i liječenja ovisnika koje se provodi kod nas u javnom sektoru kroz bolnice i domove zdravlja – kaže Dario Pauković. 

Izvor: Novagra.hr / Autor Franjo Samardžić