Želiš postati volonter ili donirati pomoć? Volontiraj ili Doniraj

Blog

Akcije

Podjela peći socijalno ugroženim osobama

Podjela peći socijalno ugroženim osobama

Gradsko društvo Crvenog križa Nova Gradiška doniralo je 10 peći na kruto gorivo osobama u potrebi na području grada Nova Gradiška i okolnih općina.

Travanj, 2021.