Želiš postati volonter ili donirati pomoć? Volontiraj ili Doniraj

Blog

Akcije

Osposobljavanje članova stožera civilne zaštite

Osposobljavanje članova stožera civilne zaštite

Članovi Gradskog društva Crvenog križa Nova Gradiška sudjelovali su u srijedu 16.03.2022. na osposobljavanju članova stožera civilne zaštite u organizaciji službe civilne zaštite Slavonski Brod.