Želiš postati volonter ili donirati pomoć? Volontiraj ili Doniraj

Blog

Akcije

Interventni tim

Interventni tim

U organizaciji DCK Brodsko-posavske županije u Donjim Andirjevcima 18. i 19. 09.2021. održan je teoretski dio edukacije za članove interventinih timova iz GDCK Slavonski Brod i GDCK Nova Gradiška.

Deset novih članova iz našeg društva s područja grada Nova Gradiška i pripadajućih općina usvajalo je nova znanja i vještine o djelovanju u kriznim situacijama s posebnim naglaskom na organizaciju, logistiku, službu traženja i psihosocijalnu podršku.