Želiš postati volonter ili donirati pomoć? Volontiraj ili Doniraj

Blog

Akcije

Edukacija novih volontera

Edukacija novih volontera

Dana 13. i 14.01.2022. u prostorijama Crvenog križa održala se osnovna edukacija novih volontera koju je predavao ravnatelj Dario Pauković.